เส้นทางของรถสามล้อและการตอบสนองผู้ใช้

ขาย รถ กอล์ฟ
| | 0 Comments

รถสามล้อนั้นเป็นหนึ่งยานพาหนะที่มีความนิยม โดยเฉพาะในอดีตที่มีการใช้งานเป็นอีกหนึ่งยานพาหนะหลักของประเทศไทยเลยทีเดียว แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปจนได้พัฒนารถยนต์คันใหญ่หรือรถรูปแบบอื่นๆ โดยเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้ามาแทน อย่างเช่น รถกอล์ฟไฟฟ้า ก็มีธุรกิจขาย รถ กอล์ฟ ไฟฟ้ามากขึ้น เป็นรถหรือพาหนะที่ทันสมัยมากขึ้นจากการใช้ระบบไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงที่ตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น โดยเฉพาะการมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ ทำให้การใช้งานและการซื้อขายรถสามล้อเครื่องยนต์อาจลดลงไปตามกาลเวลา อย่างไรก็ตาม การขายรถสามล้อเครื่องยนต์หรือการใช้งานรถสามล้อเครื่องยนต์ก็ยังไม่หายไปเสียทีเดียว 

สาเหตุที่รถสามล้อเครื่องยนต์นั้นลดความนิยมไปจากสังคมนั้นเกิดจากการใช้รถยนต์อื่นๆ ที่มีความสบายต่อการโดยสารมากขึ้น ทำให้รถสามล้อเครื่องยนต์ไม่ได้เป็นยานพาหนะหลักของการเดินทางอีกต่อไปด้วยความเร็วที่ไม่อาจแข่งกับรถยนต์สมัยใหม่ได้ และไม่มีส่วนบังความร้อนหรือมีแอร์อย่างรถยนต์สมัยใหม่ ทำให้การขายรถสามล้อเครื่องยนต์จึงลดลงตามไปด้วย แต่เส้นทางของรถสามล้อเครื่องยนต์ยังไม่จบไป เพียงแต่ขยับขยายจากการเดินทางและการบรรทุกผู้โดยสารมาเป็นการบรรทุกสิ่งของแทน เพราะรถสามล้อเครื่องยนต์นั้นมีการติดตั้งกระบะหลังสำหรับบรรทุกที่กว้างขวาง ประโยชน์หลักของรถสามล้อเครื่องยนต์จึงเน้นที่การบรรทุกสิ่งของเป็นหลัก จะเห็นได้จากความนิยมใช้งานในสวนหรือไร่เพื่อช่วยบรรทุกพืชผลหรืออุปกรณ์ได้ การขายรถสามล้อเครื่องยนต์จึงมักมีกลุ่มเป้าหมายที่ชาวเกษตรกรที่ต้องการรถเพื่อขนย้ายสิ่งของภายในบริเวณไร่ 

แต่อันที่จริงแล้ว รถสามล้อเครื่องยนต์ที่ลดบทบาทจากการเดินทางหลักไปเป็นการอำนวยความสะดวกนั้น ไม่ใช่ว่ารถสามล้อเครื่องยนต์จะหายไปจากท้องถนนใหญ่เสียทีเดียว เพราะรถสามล้อเครื่องยนต์ยังปรากฏให้เห็นในชื่อ “รถตุ๊กตุ๊ก” ที่ทำหน้าที่เหมือนรถแท็กซี่แบบไม่มีเครื่องปรับอากาศ ให้ความรวดเร็วเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่นั่งได้หลายคนมากขึ้น ซึ่งรถสามล้อเครื่องยนต์ในรูปแบบรถตุ๊กตุ๊กนี้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดขายรถสามล้อเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่เพียงแค่ในไร่ในสวน แต่ยังเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของประเทศไทย และกลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมต้องทำของชาวต่างชาติเมื่อมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย

เส้นทางของรถสามล้อเครื่องยนต์จากการคมนาคมที่แพร่หลายจึงขยับขยายตามกาลเวลามาสู่รถช่วยบรรทุกสิ่งของภายในไร่สวน จึงเป็นการคงประโยชน์ของรถสามล้อเครื่องยนต์ อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามน่าตื่นตาสำหรับชาวต่างชาติ เรียกได้ว่าการขายรถสามล้อเครื่องยนต์ในฐานะที่มีสนประเทศไทยที่เดียวนั้นได้รับความนิยมมาก และต่อเส้นทางให้กับรถสามล้อเครื่องยนต์ได้อย่างดี